I.- Informació

En honor de complir amb la normativa definida en la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, indiquem a continuació les dades d’informació general d’aquesta pàgina web:
• Titular: Unió de Boriguers la Seu d’Urgell – UBSU
• Domicili: CETAP – Carrer Capdevila – 3r pis despatx 6 – 25700 La Seu d’Urgell
• Telèfon: 608 70 69 32 / 684 45 09 97
• DNI: G25222043

II.- Objecte

Aquest avís legal regula l’accés i ús per part de qualsevol usuari de les pàgines que integren el domini web http://www.laseucomercial.cat/, titularitat de Unió de Boriguers la Seu d’Urgell – UBSU, així com els continguts i serveis que en elles s’inclouen.
L’accés a aquesta pàgina web o la seva utilització per l’usuari implica necessàriament, i sense reserves, la submissió i acceptació d’aquestes condicions generals. Per tant, es recomana que l’usuari les llegeixi detingudament.
Unió de Boriguers la Seu d’Urgell – UBSU es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les condicions generals i, en general, de quants elements integrin el disseny i la configuració de la seva pàgina web.

III.- Accés i ús de la web

Els continguts d’aquest lloc web tenen com a finalitat el facilitar una informació de caràcter general i en cap cas constitueixen assessorament legal o professional. Unió de Boriguers la Seu d’Urgell – UBSU no accepta cap tipus de responsabilitat per danys i perjudicis ocasionats per l’ús que es faci de la informació continguda el lloc web. L’Usuari ha de tenir en compte que els materials continguts en aquesta pàgina web poguessin no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades i advertim que els materials continguts en aquesta pàgina web han estat inclosos a simple títol informatiu, per la qual cosa resulten insuficients per prendre decisions o assumir posicions en un cas concret.
Unió de Boriguers la Seu d’Urgell – UBSU no es fa responsable del contingut d’altres llocs web vinculats o accessibles des d’aquest lloc web a través d’enllaços d’hipertext. La inclusió de vincles amb altres llocs web no implica l’aprovació dels seus continguts per part de JUnió de Boriguers la Seu d’Urgell – UBSU ni l’existència de cap tipus d’associació entre Unió de Boriguers la Seu d’Urgell – UBSU i els seus titulars.
La còpia, reproducció, transmissió, distribució o publicació dels continguts d’aquest lloc web estan prohibides sense el previ consentiment exprés de Unió de Boriguers la Seu d’Urgell – UBSU. Es permet la reproducció i emmagatzematge temporal dels continguts del lloc web mentre això sigui estrictament necessari per a l’ús i visualització del lloc web des d’un ordinador personal.
Unió de Boriguers la Seu d’Urgell – UBSU no serà responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.
El propietari d’aquest lloc web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d’un altre tipus que pogués causar a l’usuari visitant l’accés als continguts d’aquest lloc. Per això, Unió de Boriguers la Seu d’Urgell – UBSU no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, Unió de Boriguers la Seu d’Urgell – UBSU no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

IV.- Drets de propietat intel·lectual i industrial

Unió de Boriguers la Seu d’Urgell – UBSU no cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la pàgina web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.
L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (software y hardware), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la web, de titularitat de Unió de Boriguers la Seu d’Urgell – UBSU o de tercers.

V.- Protecció de dades de caràcter personal

Als efectes del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altre legislació aplicable, la Política de Privacitat de Jordi Galobart i Boix queda determinada per l’establert en el document disponible a la pàgina web: POLÍTICA DE PRIVACITAT.

VI.- Llei aplicable i Jurisdicció

Els presents termes i condicions es regeixen per la legislació espanyola. La interpretació i resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de la participació de l’Usuari en els serveis d’aquesta web estarà subjecte als Jutjats i Tribunals de La Seu d’Urgell.

VII.- Adreça de contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquest Avís Legal o qualsevol comentari sobre el domini web http://www.laseucomercial.cat/, per favor dirigeixi’s a laseucomercial@gmail.com

© 2017 Unió de Boriguers la Seu d’Urgell – UBSU. Prohibida la seva reproducció total o parcial. Reservats tots els drets.