top of page
Cartel Casting A3 completo.jpg

 

A la UBSU, t'estem buscant!

Busquem els protagonistes de la nostra nova campanya "Soc de la UBSU, soc 100% Local".

Els seleccionats sereu la imatge del nostre comerç tant a la nostra pàgina web oficial, com a diversos mitjans audiovisuals (Tòtems publicitaris distribuïts per la Seu d'Urgell, cartells d'activitats, vídeos promocionals, etc.).

Necessitem que sigueu eixerits, informals, espontanis, que us agradi una càmera i que, en tot moment sigueu la cara visible del Comerç de Proximitat de la Seu d'Urgell.

 

¿Vols sentir-te una estrella per un dia?

BUSQUEM:

 • Perfil infantil (menors a partir dels 7 anys)

 • Perfil Jove/Adult (edats entre els 16 - 50 anys aproximadament)

 • Perfil Sènior (a partir dels 50 anys)

BASES DEL CÀSTING:

 1. Empleneu el formulari més a baix indicat amb les dades que us demanen de la persona participant (En el cas de ser menors d'edat, indicar el nom, cognoms i document del tutor/a legal). Data límits per l'enviament del formulari: 22/08/2024 
  (Amb l’enviament del present formulari, estàs participant en la convocatòria oberta per ser imatge de la campanya publicitària “Soc de la UBSU, Soc 100% Local", promoguda per La Unió de Botiguers de la Seu d'Urgell (UBSU), amb NIF G25222043 i raó social al C/Capdevila, núm. 29 de La Seu d'Urgell.​)

 2. A tots els que enviïn el formulari, se'ls hi enviarà la convocatòria del Càsting que serà el pròxim 31/08/2024 a les 17:00 hores a la sala polivalent del Centre Cívic (C/Lluís de Sabater, nº2. La Seu d'Urgell).
  IMPORTANT: només podran fer el càsting els qui hagin enviat el formulari prèviament dins del termini establert i especificat al punt nº1. És important que tingueu disponibilitat el 31/08/2024 a les 17:00 hores per poder participar, ja que no hi hauran més dates per fer el càsting.

 3. A l'arribada, el nostre personal us donarà un adhesiu amb el vostre número de participant i perquè quan sigui el vostre torn, passar a la prova de càmera davant del nostre jurat (foto + vídeo).

 4. Els seleccionats es donaran a conèixer a la nostra web oficial ( www.laseucomercial.cat ) a l'apartat Notícies el divendres 06/09/2024.
  En cas de ser seleccionat, els guanyadors signaran un document de Cessió de Drets d'Imatge en el que vostè cedeix de forma expressa, inequívoca, gratuïta, exclusiva, sense limitació en l’espai geogràfic, drets d’explotació de les seves dades i imatge, o de la persona a qui representa,  en qualsevol format, mitjà o suport, sempre que no s’excedeixi l’àmbit de les finalitats descrites, renunciant de manera expressa a qualsevol mena de reclamació judicial o extrajudicial respecte de la UBSU. Aquesta cessió  d'imatge comprèn tant les dades i imatges facilitades en la presentació de la candidatura com aquelles que es puguin generar en el marc del desenvolupament de la Campanya.

 5. Als guanyadors se'ls farà entrega d'un obsequi i se'ls citarà per la sessió audiovisual.

Formulari de participació:

Enviat

bottom of page