top of page

RÈTOLS TECNO 2001

RETOLACIÓ EN GENERAL:

 • Cartells, pancartes publicitàries

 • Vinil de tall i d’impressió

 • Vehicles

 • Tintatge de vidres de vehicles

 • Banderoles

 • Rètols lluminosos

 • Senyalització urbana i de tot tipus

 • Tòtems

 • Retolació de vehicles comercials i especials

 • Fabricació i col·locació

 • Metracrilats, policarbonat,…

HORARI:

De dilluns a divendres de 8,30 h a 13 h i de 15 h a 18,30 h

bottom of page